Brutto CV Udskriv
Lørdag, 13 Juni 2009 20:36

Resume vinteren 2009

Jeg har over 20 års ledelseserfaring, og er kendt og respekteret for at være yderst resultatorienteret, hvor stilen er uformel, præget af sund fornuft, professionel tillid til omverdenen, organisatorisk tæft, godt humør og god humor. Kendetegnet er endvidere evnen til at skabe stærke teams omkring mig - både professionelt og i fritiden, hvilket har givet mig et stærkt netværk.

Jeg har i 10 år været ansat som forretningsfører i HK København, hvor jeg havde ansvaret for opbygning af et velfungerede politisk sekretariat, og samtidig havde jeg det overordnede ansvar for den samlede økonomi og administration inkl. a-kasse og back-office-enheder. Blev oprindelig ansat til at opbygge en økonomiafdeling samt iværksætte udarbejdelse af forskellige rapporteringsmodeller. Jeg har arbejdet som selvstændig konsulent med fokus på organisationsudvikling og "Turn-around"-problemstillinger, og er for nuværende ansat i PsykiatriFonden, hvor jeg beskæftiger mig med sådanne udviklingsprocesser.

Jeg er 48 år gammel. Bor i Hillerød sammen med Lene, med hvem jeg har en dreng på 14 år og en pige på 11 år.

Relevante arbejdsfelter og kompetencer

Organisering

Jeg er god til at håndtere projekter fra start til slut samt endelig implementering. Arbejdsmæssigt såvel som fritidsmæssigt har jeg gennemført større projekter med succes. Fra "porteføljen" skal jeg fremhæve:

 • Deltager i styregruppen for gennemførsel af samtlige omlægninger i HK-organisationen.
 • Omlægning af HK Københavns A-kasse (se HR og Personaleledelse)
 • Byggeri af domicil på 15.500 m2 (arkitekt Erik Nobel og ingeniør Birch-Krogboe A/S - 2001 - 03).
 • Opbygning af et politisk og økonomisk sekretariat (1997 - ).
 • Implementering af fælles økonomistyringssystem i HK (1993 - 1995).
 • Opbygning af en regnskabs- og økonomifunktion (1990 - 1993).
 • Etablering af værestedet HGI Åben Klub for unge mellem 10 og 14 år (1995 - ).
 • Rekonstruktion af den internationale fodboldturnering Copenhagen Tivoli Cup (1997/98 - ).

HR og Personaleledelse

 • Ansvarlig for personalefunktionen - ansættelseskontrakter, samtaler og forhandlinger.
 • Forberedelse og varetagelse af overenskomstforhandlinger på funktionær- og timelønsområdet.
 • Udarbejdelse af personalepolitikker.
 • Etablering af en strømlinet personalefunktion.
 • Medansvarlig for kompetenceafklaring og - udvikling for HK´s samlede lederstab og a-kasse.

Særlige eksempler

Af nye og større ledelsesmæssige udfordringer skal jeg fremhæve omlægningen af HK Københavns a-kasse, hvor jeg over 2 år fik gennemført positive omstruktureringer og ressourcereduktioner på 35 % med udgangspunkt i 75 årsværk, og hvor a-kasseenheden blev rollemodel for HK´s Ny A-kasse etableret 1. oktober 2007. Ledelsesmæssigt fokuserede jeg især på

 • o Værdibaseret og klar ledelse.
 • o Motivationsøvelser med udgangspunkt i det daglige arbejde - at se sine egne resultater.
 • o Medarbejdernes eget ansvar for opgaveløsning.
 • o Etablering af reelle selvstyrende grupper med accepteret ledelsesovervågning.
 • o Opstilling af succeskriterier og efterfølgende evaluering.

Økonomi, Regnskab, Omkostningsstyring m.m.

 • Overordnet ansvarlig for økonomifunktionen.
 • Udarbejdelse af strategiske oplæg.
 • Udarbejdelse af årsregnskaber.
 • Interne regnskaber.
 • Budgetudarbejdelse og - kontrol.
 • Likviditetsbudgettering.
 • Forretningsgange og bevillingssystemer.
 • Interne registreringssystemer m.m..

Særlige resultater

I forhold til proaktiv omkostningsstyring har jeg udviklet interne omkostningsregnskaber, som positivt har styret den samlede bevillingsstruktur i HK København gennem flere år, og som har medført, at organisationen uden paniske handlinger har tilpasset sig i et yderst presset marked, samtidig med, at organisationen fortsat er godt polstret til at gennemføre de sidste nødvendige omstruktureringer.

I forbindelse med at fastlægge fremtidens HK-organisation (Nyt HK) i samarbejde med konsulentfirmaet Implement A/S blev a-kassen og HK Københavns administrative enheder rollemodeller for resten af organisationen - altså "best in practice" i forhold til opgaveløsning og ressourceforbrug.

Porteføljepleje

 • Overordnet ansvarlig for pleje af aktiver inkl. udlejningsejendomme og passiver
 • Ansvarlig for møder med banker, långivere og vekselerer, herunder udarbejdelse af oplæg og strategier til bestyrelsen.
 • Indgåelse af låneaftaler, options, futures, swaps m.m..
 • Fastlæggelse af risikoprofil og finansiel struktur.

Den brede pensel

Da mit arbejds- og fritidsliv og mine uddannelser har budt på en bred vifte af arbejdsopgaver og udfordringer opfatter jeg mig selv som en supergeneralist, der er god til at vurdere en organisations egne kompetencer, og således sikre, at virksomheden - evt. i samarbejde med eksterne konsulenter - hurtigt og effektivt kan optimere sine opgaveløsninger.

Ud over de nævnte arbejdsfelter har jeg et godt indblik i juridiske forhold, IT-systemer og mulighederne i disse, ligesom jeg er vant til at drøfte kontraktforhold og meget mere.

Nøgleord

Økonomi - Administration - Ledelse - HR - Personaleadministration - Coaching - Resultatorienteret

Søren Stenhøj Jørgensen           Curriculum vitae                                                         Job                      Uddannelse       Sprog

Joboversigt

2009 -             Medlem af direktionen i PsykiatriFonden (økonomi og organisation)
2007 - 2009     Selvstændig konsulent (økonomi og organisation)
1997 - 2007     Forretningsfører/administrationschef i HK København
1990 - 1997    Økonomichef i HK København
1986 - 1990    Økonomisk konsulent og revisor (ledende medarbejder) i Revisionsinstituttet af 1920
1980 - 1982    Pædagogmedhjælper
Har aftjent værnepligten i Civilforsvaret

Øvrige jobs m.m.

Har siden teenagetiden og gennem mange års studietid prøvet en bred vifte af jobs, som understøtter min måde at håndtere projekter/processer på - fra det strategiske niveau ned til det operative niveau.

Uddannelser - Relevante papirer kan på opfordring udleveres

1989               Erhvervsret på cand. merc. aud. Handelshøjskolen i København
1987               HD Regnskab Handelshøjskolen i København
1985               HA (civiløkonom) Handelshøjskolen i København
1980               Studentereksamen mat./samf. Frederiksborg Gymnasium
1977               Realeksamen Hillerødholmsskolen

Kursusdeltagelse o.l.

HR-konsulent
Diverse IT-kurser
MBTI (Personaleledelse)
Graf og NLP (Personaleledelse)
Skatteret, merkonom
Revision, cand. merc. aud.
Diverse lederkurser

Sprog

Engelsk i skrift og tale
Skandinavisk sprog i tale

IT-værktøjer o.l.

Superbruger i Office-pakken
Concorde (samt særligt regnskabs- og rapporteringssystem i Lotus Notes)
God indsigt i en bred vifte af IT-værktøjer, herunder etablering af kommunikative hjemmesider o.l.

Igangværende 360-graders feedback (lederundersøgelse/-profil) kan udleveres efter aftale

Fritid

Jeg har i mange år været yderst aktiv i FDF Hillerød og Hillerød GI Fodbold.
I dag har jeg valgt at prioritere familien og arbejdet med mine jagthunde.

Nøgleord

Værdibaseret - Teambuilder - Kommunikativ - Tillid - Gennemslagskraft - Forandringsparat