Særlige projekter og processer - Professionelt virke Udskriv
Lørdag, 13 Juni 2009 20:31

2006 til 2007         Nyt HK - Benchmarking m.m.

Medlem af styregruppen for Nyt HK. Dokumenteret "best in practice" inden for økonomi, almen administration og a-kasse. Dette blev afdækket i forbindelse med en særlig gennemgang af HK-organisationens ressourceforbrug. Reference konsulentfirmaet Implement A/S.

2004 til 2006         Omorganisering af HK Københavns a-kasse

Midlertidig og direkte ansvarlig for HK Københavns a-kasse. Indledte et omstruktureringsprojekt, hvor ressourcerne på 2 år stille og roligt blev reduceret med ca. 35 %. Sygefravær faldt bl.a. fra ca. 7,5 % til
2,5 %. A-kassen har efterfølgende været pejlemærke for ressourceforbruget i HK´s Ny A-kasse etableret
1. oktober 2007. Projektet/processen er dokumenteret i en Diplom-opgave.

2001 til 2003         Byggeri af Domicil på ca. 15.500 kvadratmeter

Ansvarlig for det samlede projekt på 375 mill.. Projektforberedelse, tilrettelæggelse af konstruktion for byggeriet og meget mere. Byggeriet fremvises jævnligt. Resultatet kan ses på Artillerivej 30, 2300 København S. Samarbejdspartnere: Nobel Arkitekter A/S, Birch-Krogboe A/S v. Direktør Henrik Klinge, Hoffmann A/S, advokatfirmaet Bech-Bruun, BG Bank m.fl.

Finansieringskonstruktionen og kundesamarbejdet blev efterfølgende anvendt af BG Bank som en særlig case i forbindelse med at markedsføre BG Banks erhvervsafdeling (nu Danske Bank).

1997 -                   Etablering af et professionelt politisk og økonomisk sekretariat

Professionalisering af arbejdsgange i forhold til bestyrelse, repræsentantskabsgeneralforsamlinger o.l.. Udarbejdelse af særlige demografiske prognoser, handlingsplaner samt etablering af interne tilhørende styringsredskaber - kendt som Belastningsregnskab og Omkostningsregnskab. Overordnet ansvarlig for ca. 275 ansatte, hvor jeg i forlængelse af byggeriet i 2001 med stor succes etablerede en helt ny personalefunktion. Egenkapitalen er med udgangspunkt i en proaktiv indsats med spot på omkostninger og porteføljepleje mere end fordoblet de sidste 6 år. Dette uagtet et nedadgående marked for fagforeningen.

1993 til 1995         Implementering af fælles økonomistyringssystem i HK

I forbindelse med et skift i IT-værktøjer blev der iværksat et tiltag til implementering af nye økonomisystemer. Projektet blev overdraget til HK/Danmark, og projektet er stadigvæk fundamentet for de økonomiske registreringer m.m. i HK-organisationen.

1990 til 1993         Etablering af Regnskabs- og økonomifunktion i HK København

Headhuntet til at iværksætte en professionel opbygning af en regnskabs- og økonomifunktion i Nordeuropas største fagforening.

Særlige projekter og processer - Fritidsposter

2005 -                   Hillerød Fodbold

Medvirke til en overordnet sammenlægning af betydningsfulde fodboldklubber i Hillerød og omegn. Virker i dag som sparringspartner for styregruppen.

2000 - 2001           Oplæg omhandlende Hillerød Elite Idræt og fodboldsamarbejde

I forbindelse med min deltagelse i Idrættens Udviklingsråd, der skulle udarbejde ideoplæg i 2000 til 2001 til byrådspolitikerne, udarbejdede jeg de 4 oplæg, som afslutningsvis blev videresendt til inspiration. De to af oplæggene udmøntede sig dels i etablering af Hillerød Elite Idræt, der bl.a. nu har sikret, at Hillerød er blevet en del af Nordsjælland Håndboldklub, som ligger i 1. division, og dels det nuværende udvidede samarbejde mellem ledende fodboldklubber.

1997 -                   Rekonstruktion af Copenhagen Tivoli Cup

I samarbejde med grundlæggeren af denne internationale fodboldturnering blev der gennemført en rekonstruktion, hvor resultatet blev, at turneringen fortsat er et potentielt udviklingsprojekt for Nordsjælland. Copenhagen Tivoli Cup har i dag samarbejde med bl.a. Novo Nordisk og Biogen.

1994 -                   HGI Åben Klub        

Stifter af Åben Klub, som er et værested for unge mellem 10 og 14 år. Værestedet er placeret på Hillerød Stadion, og har en fast bevillingspost i Hillerød Kommunes budget. Værestedet blev startet op i 1994 med tilskud fra socialfondsmidler og EU-midler.

1984 -                   FDF´s Kræmmere af 1984

Foreningen blev stiftet i samarbejde med en god ven. Foreningens formål var at skaffe midler til børne- og ungdomsarbejdet i FDF Hillerød, som var ramt af konkurstrusler. Foreningen har siden sin start været fast inventar på Hillerød Kræmmermarked, og har genereret over 2 millioner til børnearbejdet i FDF. Foreningen etablerede i 1995 et Aps, der købte en snedkerejendom, som efterfølgende blev omdannet til mødested for FDF Hillerød. Denne ejendom har ligeledes genereret et ikke ubetydeligt beløb til gavn for FDF.

1980 til 1990         Rekonstruktion af FDF Hillerød

I samarbejde med en god ven at iværksætte at FDF Hillerød i årene 1980 til 1986 fik afviklet en milliongæld til bl.a. BRF og den daværende Handelsbank.

1988 og 2003        PR-ansvarlig i Dansk Breton Klub

Ansvarlig for markedsføringen af Dansk Breton Klub i forbindelse med klubbens 25 og 40 års jubilæum. Er i forlængelse af 40 års jubilæet blevet ansvarlig for blad og hjemmeside i samarbejde med min dejlige kone. Dansk Breton Klub har, som den fjerde største klub inden for sit felt, i disse år fastholdt sin "markedsposition" i et vigende marked.

Relevante hjemmesider:

www.breton.dk                     
www.danskjagthundeudvalg.dk
www.tivolicup.dk                                         
www.gribskovens.dk