Short Letter Udskriv
Lørdag, 13 Juni 2009 20:25

Nøgleord: Økonomi - Ledelse - HR - Personale - Coaching - Teambuilder- Kommunikativ- Tillid - Kort om Søren Stenhøj og arbejdsfelter

Jeg er 48 år, oprindelig uddannet civiløkonom samt HD Regnskab, og har gennem mange år arbejdet med økonomi, interne og eksterne regnskaber, porteføljepleje, organisationsudvikling m.m.. Jeg har over 20 års ledelseserfaring.

Arbejdsfelterne blev udvidet kraftigt, da jeg i 1997 blev ansat som forretningsfører/administrerende direktør i Nordeuropas største fagforening - HK København.

Samtidig med ansvaret for økonomien overtog jeg ansvaret for den samlede fælles administration og driftsenhederne (IT, Post, Trykkeri, Kantine og ejendom), a-kassen, uddannelsescenter, kursusejendom m.m.. Jeg fik endvidere det overordnede personaleansvar for 275 medarbejdere.

Som forretningsfører har jeg ligeledes forestået udarbejdelse af større strategiske oplæg, herunder også politiske oplæg. Arbejder pt. som intern konsulent i PsykiatriFonden med fokus på organisation og økonomi.

Udover ovennævnte "almene" arbejdsopgaver skal jeg fra min arbejdsportefølje gennem de sidste 10 år fremhæve nedenstående større projekter, som jeg har haft det direkte ansvar for.

Nyt HK - Benchmarking m.m. (2006 til 2007)

Medlem af styregruppen for Nyt HK. Dokumenteret "best in practice" inden for økonomi, almen administration og a-kasse. Forberedelse af ny regionsstruktur - fra 17 til 7 regionsafdelinger.

Medarbejder- og lederkompetenceafklaring samt uddannelse (2004 -  )

Medlem af styregrupper, som har haft ansvaret, for udvikling af ansatte på alle niveauer i HK-organisationen.

Omorganisering af HK Københavns a-kasse (2004 til 2006)

Gennemførte et positivt omstruktureringsprojekt, hvor ressourcerne på 2 år stille og roligt blev reduceret med ca. 35 %. Sygefravær faldt bl.a. fra ca. 7,5 % til 2,5 %.

Byggeri af Domicil på ca. 15.500 kvadratmeter (2001 til 2003)

Ansvarlig for det samlede projekt på 375 mill.. Projektforberedelse, tilrettelæggelse af konstruktion for byggeriet og meget mere.

Finansieringskonstruktionen og kundesamarbejdet blev efterfølgende anvendt af BG Bank som en særlig case i forbindelse med at markedsføre BG Banks erhvervsafdeling (nu Danske Bank).

Etablering af et professionelt politisk og økonomisk sekretariat (1997 -  )

Professionalisering af arbejdsgange i forhold til bestyrelse, repræsentantskabsgeneralforsamlinger o.l.. Udarbejdelse af særlige demografiske prognoser, handlingsplaner samt etablering af interne tilhørende styringsredskaber - kendt som Belastningsregnskab og Omkostningsregnskab.

Proaktiv omkostningsstyring og porteføljepleje (1993 -  )

Et gennemgående tema har været omkostningsstyring samt optimering af ressourcer. Porteføljestrategi for aktiver og passiver på ca. 700 millioner har været et højt prioriteret fokusområde, og har givet gode afkast.

Der henvises endvidere til BRUTTO-CV og Projektkatalog